STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZEP: Zawarcie znaczącej umowy na dostawę ciepła dla miasta Konin, Piątek, 6 września 2019 (16:36)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka?, "ZE PAK SA?) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku Spółka podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej ? Konin Sp. z o.o. ("MPEC?), której przedmiotem jest sprzedaż ciepła dla Miasta Konin z rozpoczęciem dostaw od dnia 1 lipca 2022 roku ("Umowa?). Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2032 roku.

Ciepło, będące przedmiotem sprzedaży do MPEC Konin jest już obecnie, na podstawie istniejącej umowy, wytwarzane przez ZE PAK SA w dedykowanej instalacji spalania biomasy, stanowiącej jednostkę kogeneracji, która na dzień dzisiejszy ma status instalacji wytwarzającej ciepło z odnawialnych źródeł energii. Ceny sprzedaży ciepła stosowane przez ZE PAK SA wynikają z obowiązującej na dany rok taryfy, która podlega zatwierdzaniu przez Prezesa URE.

Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy w zakresie dostaw ciepła dla miasta Konin.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Henryk SobierajskiCzłonek Rady Nadzorczej ZE PAK SA delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2019-09-06Maciej NietopielWiceprezes Zarządu