STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Wypowiedzenie umowy na komercjalizację rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Brazylii, Sobota, 7 września 2019 (14:30)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Bioton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 września 2019 roku otrzymał od BIOMM S.A. z siedzibą w Brazylii ("Biomm?) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotyczącej przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym Biomm prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez Spółkę rekombinowanych insulin ludzkich ("Produkty?) na terytorium Brazylii ("Umowa?), o zawarciu której informował raportem bieżącym nr 36/2014 z 01.12.2014 r.

Warunkiem rozpoczęcia dostaw Produktów w ramach Umowy było uzyskanie rejestracji Produktów na terytorium Brazylii.

Główną przyczyną wypowiedzenia wskazaną przez Biomm zgodnie z Umową, jest nie podpisanie umowy PDP (umowa z Ministerstwem Zdrowia Brazylii w zakresie dostaw rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Brazylii) do 31 grudnia 2015 r. Ponadto PDP w odniesieniu do rekombinowanej insuliny ludzkiej został czasowo zawieszony w sierpniu 2019 r. przez Narodową Agencję Nadzoru Zdrowia - ANVISA, a rejestracja produktów w Brazylijskiej Narodowej Agencji Nadzoru Zdrowia nie została udzielona do dnia złożenia ww. wypowiedzenia.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Ministerstwa Zdrowia Brazylii opublikowanym na stronie saude.gov.br, 19 programów partnerstw produkcyjnych (PDP) zostało zawieszonych, w tym projekt rekombinowanej insuliny ludzkiej.

Ponadto w ostatnim okresie Biomm zwrócił się do Spółki z propozycją porozumienia do Umowy dotyczącego równoległego zawarcia umowy o współpracy na okres 5 lat z bezpośrednim konkurentem Bioton, jednakże Spółka w oczywisty sposób nie mogła zgodzić się na taką propozycję na proponowanych przez Biomm warunkach.

Spółka będzie analizowała kwestie prawne wypowiedzenia w celu podjęcia dalszych kroków.

Zarząd wskazuje, iż aktualnie kończy badania kliniczne i niezależnie od decyzji Biomm nadal będzie kontynuował proces rejestracji na rynku Brazylii, który jest nadal strategicznym rynkiem i zamierza skomercjalizować Produkty w najszybszym możliwym terminie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-07 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-09-07 Adam Polonek Członek Zarządu