STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy, Poniedziałek, 9 września 2019 (11:15)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm. "Ustawa o Ofercie?).

Zarząd FERRO S.A. ("Emitent?), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r poz. 757; "Rozporządzenie?) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019, Emitent ustalił następujący termin:

I. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zawierający skrócony raport jednostkowy ? termin publikacji w dniu 17.09.2019 roku.

Emitent informuje, iż nowo ustalony termin to:

I. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zawierający skrócony raport jednostkowy ? termin publikacji w dniu 13.09.2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2019 (z uwzględnieniem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2019) pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-09Aneta RaczekPrezes Zarządu
2019-09-09Olga PanekWiceprezes Zarządu