STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji, Poniedziałek, 9 września 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że w związku z podjęciem w dniu 6 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 5 w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka w dniu dzisiejszym przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-09Dariusz GilPrezes Zarządu