STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DDI: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry ?Ritual: Crown of Horns?, Wtorek, 10 września 2019 (12:06)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: Spółką lub Emitentem, informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę wydawniczą ze spółką Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (grupa kapitałowa Bloober Team S.A.), zwaną dalej: Feardemic lub Wydawcą, na mocy której Feardemic została wydawcą gry produkowanej przez Emitenta ? "Ritual: Crown of Horns?.

Na mocy przedmiotowej umowy Spółka udzieliła Feardemic licencji wyłącznej na wydanie, dystrybucję, marketing i promocję w/w Gry. Z tytułu umowy Spółka otrzyma od wydawcy wynagrodzenie stałe, następnie po pokryciu przez przychody ze sprzedaży gry kosztów Wydawcy będzie otrzymywała tantiemy. Licencja obejmuje wydanie Gry na PC oraz konsolach. Umowa została zawarta na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych.

Premiera Gry na PC oraz Nintendo Switch planowana jest na 7 listopada 2019 r. Daty premier Gry na konsolach PlayStation 4 i XboxOne nie zostały jeszcze ustalone.

Zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Feardemic, jak również przyszłego podziału dochodów z komercjalizacji gry, nie odbiegają od warunków rynkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Michał MielcarekPrezes Zarządu