STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Zawiadomienie w związku z nabyciem akcji Spółki, Wtorek, 10 września 2019 (19:45)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Tech Invest Group S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, jakie Spółka otrzymała w dniu 10 września 2019 r. na podstawie art. 69 i art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Jacek StrzeleckiPrezes Zarządu

Plik do pobrania