STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN: Raport półroczny GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS , Wtorek, 10 września 2019 (23:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 23 46321 9785 4725 184
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT10 91910 3942 5462 452
EBITDA11 17810 5562 6072 490
Zysk brutto8 2497 7921 9241 838
Zysk netto8 0337 8171 8731 844
Aktywa razem288 421261 51067 83259 957
Zobowiązania razem*105 76993 89824 87521 528
w tym zobowiązania krótkoterminowe*26 90814 9216 3283 421
Kapitał własny181 508166 61142 68838 200
Kapitał zakładowy1 1641 159274266
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 640 00011 591 93811 640 00011 591 938
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)15,5914,373,673,29
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)0,690,670,160,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(14 594)7 318(3 403)1 726
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 632)891(381)210
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 111(6 729)3 058(1 587)
Zmiana stanu środków pieniężnych (3 115)1 480(726)349
Jednostkowe dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 11 32610 2252 6412 412
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT2 3862 596556612
EBITDA2 6452 758617651
Zysk brutto(1 035)6 123(241)1 444
Zysk netto(1 160)4 969(271)1 172
Aktywa razem281 623263 97166 23360 522
Zobowiązania razem*102 17493 22824 03021 375
w tym zobowiązania krótkoterminowe*23 31314 2515 4833 267
Kapitał własny152 349146 06135 83033 488
Kapitał zakładowy1 1641 159274266
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 640 00011 591 93811 640 00011 591 938
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)13,0912,603,082,89
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)(0,10)0,43(0,02)0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2811 04366246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 284)(4 143)(3 798)(977)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 311(6 729)2 405(1 587)
Zmiana stanu środków pieniężnych (5 692)(9 829)(1 327)(2 318)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania