STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGL: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia , Środa, 11 września 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. informuje, że w dniach 04 ? 10 września 2019 r. Dom Maklerski PKO BP SA działając w imieniu Spółki nabył na rzecz Spółki 568 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 12,07 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 6.855,70 zł.

Łącznie w okresie 04 ? 10 września 2019 r. nabyto w ramach skupu 16.131 akcje własne Spółki o łącznej wartości 208.611,55 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł ? 12,93 zł za 1 akcję.

Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączeniu do niniejszego raportu.

Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego akcje własne Spółki nabywane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 27/2018.

Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Krzysztof Gromkowski Lech SkibińskiPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania