STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZST: Informacja dotycząca publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku, Środa, 11 września 2019 (18:30)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz kwalifikacji Zastal SA jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par. 27 w dniu 30 września 2019 roku opublikowany zostanie wyłacznie jednostkowy raport półroczny. Na podstawie w/w uchwały ZWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki zrezygnował ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i tym samym z ich publikacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Dariusz StodolnyPrezes ZarząduDariusz Stodolny