STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Aneksy do umów kredytowych, Środa, 11 września 2019 (19:51)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z 12 września 2018 r. dotyczącego umów kredytowych zawartych z Alior Bankiem S.A. w dniu 22 lipca 2009 r., Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka?) niniejszym informuje, że na mocy zawartych w dniu dzisiejszym aneksów do ww. umów termin ich obowiązywania wydłużony został do 16 października br.

Umowy, o których mowa powyżej, dotyczą finansowania bieżących zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością maklerską. Więcej informacji dot. ww. umów zamieszczonych zostało m.in. w sprawozdaniu finansowym udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.ipopemasecurities.pl / Relacje inwestorskie / Raporty finansowe).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny