STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GBK: Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę, Środa, 11 września 2019 (20:24)

Raport bieżący nr 67/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

GetBack S.A. w restrukturyzacji "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2019 z dnia 6 września 2019, informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o zmianie stanu spraw wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, właściwy sąd powszechny w jednej z dotychczas pozostających bez rozstrzygnięcia spraw odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Magdalena Nawłoka Wiceprezes Zarządu
2019-09-11Przemysław DąbrowskiWiceprezes Zarządu