STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WAX: Korekta opisu kolumny w wybranych danych finansowych w raporcie za I półrocze 2019 r., Czwartek, 12 września 2019 (07:00)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna ("Emitent?, "Spółka?)

z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż koryguje raport za I półrocze 2019 r., który został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2019 roku.

Przedmiotem korekty jest arkusz "wybrane dane finansowe?, w którym błędnie została opisana kolumna przedstawiająca dane porównywalne za analogiczne półrocze poprzedniego roku obrotowego.

W opublikowanym raporcie było: "półrocze 2017? , a powinno być "półrocze 2018?.

Przedmiotowa zmiana dotyczy jedynie opisu kolumny, a nie jej zawartości, która zawiera prawidłowe dane, tj. porównywalne dane za I półrocze 2018 roku. Pozostałe elementy raportu półrocznego pozostają aktualne, a powstała pomyłka ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie miała wpływu na wyniki finansowe Spółki, które zostały obliczone w sposób prawidłowy.

Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raport za I półrocze 2019 r. uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim § 15 pkt 4.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKIPREZES ZARZĄDU
2019-09-12RYSZARD SEBASTIANCZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-12AGATA PAJĄKIEWICZCZŁONEK ZARZĄDU