STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe., Czwartek, 12 września 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent?) informuje, że 12 września 2019 roku zawarł ? jako Wykonawca ? z ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku ? jako Zamawiającym ? umowę na prace projektowe oraz prace budowlano-montażowe infrastruktury OSBL związanej z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. .

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 282,5 mln PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.

Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Jarosław StępniewskiPrezes Zarządu