STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Piątek, 13 września (08:09)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 11.09.2019r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019r. i do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2019r. oraz do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020r. do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13PIOTR HOFMANPREZES ZARZĄDU