STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego, Piątek, 13 września 2019 (12:25)

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Plik do pobrania