STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy, Piątek, 13 września 2019 (13:54)

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka?), w związku z wnioskiem jednego z akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ?) zwołane na dzień 13 września 2019 r., na postawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych NZW ogłosiło przerwę w obradach do dnia 25 września 2019 roku, do godz. 9:00, które kontynuowane będą w Hotelu Mercure (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa), w sali nr 9.

Treść uchwał podjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2019-09-13Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania