STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? znaczący akcjonariusze, Piątek, 13 września 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie ("Spółka?) przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 września 2019 roku w Warszawie, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2019-09-13Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania