STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Zgoda na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych wierzytelności nabytych przez CCC S.A. , Piątek, 13 września 2019 (14:57)

Raport bieżący nr 63/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. informuje, iż otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC?) na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych Emitenta wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, a których termin zapadalności przypada na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31 lipca do 30 listopada w łącznej kwocie ponad 3 mln złotych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu