STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC: Zmiany w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk", Piątek, 13 września 2019 (15:25)

W związku z uruchomieniem nowego serwisu relacji inwestorskich, spółka LiveChat Software SA informuje o rozpoczęciu stosowania następujących zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016":

-Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.8.zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,


I.Z.2.Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Osoby reprezentujące spółkę:
Urszula Jarzębowska - członek zarządu