STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Raport miesięczny za sierpień 2019 roku - AKCEPT Finance S.A., Piątek, 13 września 2019 (20:05)

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2019 roku.


Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.


Podstawa prawna:

pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Monika Tymińska - Członek Zarządu

Plik do pobrania