STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Otrzymanie podpisanej umowy, Poniedziałek, 16 września 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 11/2019 z dnia 03 lipca 2019 r., Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent? lub "Spółka?) informuje, że w dniu 16 września 2019 r., Emitent jako Wykonawca otrzymał podpisaną przez HYUNDAI Engineering CO., LTD. z siedzibą w Seulu, Republika Korei jako Zamawiającego umowę na usługi związane z wykonaniem części projektu budowlanego dla inwestycji Polimery Police, realizowanej przez HYUNDAI Engineering CO. LTD dla PDH Polska S.A.

Uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi 1.750.000,00 EUR netto.

Termin wykonania umowy uzależniony jest od terminu przekazywania opracowań projektowych przez HYUNDAI Engineering CO. LTD

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16Jarosław StępniewskiPrezes Zarządu