STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP: Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. rozwiązania rezerwy z tytułu rozliczeń VAT, Poniedziałek, 16 września 2019 (16:45)

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka?, "PKP CARGO?) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. ("PKP CC?) podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 roku do lipca 2013 roku w wysokości 24,4 mln zł która zostanie ujęta w wyniku finansowym spółki PKP CC za III kwartał 2019 r.

Decyzja o rozwiązaniu rezerwy została podjęta na podstawie otrzymanego Wyniku kontroli wydanego przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.

Rozwiązanie rezerwy będzie miało dodatni bezpośredni wpływ na wynik finansowy Grupy PKP CARGO za III kwartał 2019 r. w wysokości ok. 24,4 mln zł. Ze względu na niepieniężny charakter zdarzenia, pozostanie ono bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r., którego publikacja planowana jest na 21 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2019-09-16Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. finansowych