STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku, Poniedziałek, 16 września 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 14 maja 2019 roku, skorygowanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Uzupełnienia dotyczą informacji zawartych w punktach:

1. Grupa OPONEO.PL w I kwartale 2019 roku (str.4),

2. Wskaźniki finansowe (str. 20-21),

3. Sprawy sporne (str.27),

4. Informacje o udzielonych kredytach i pożyczkach (str.29),

5. Opis stosowanych zasad rachunkowości i ostatnio wprowadzonych zmian tych zasad (str. 40).

Zarząd OPONEO.PL S.A informuje, iż żadne dane finansowe za I kwartał 2019 roku nie uległy zmianie.

Dnia 16 września 2019 roku Spółka poda do publicznej wiadomości skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2019-09-16Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu

Plik do pobrania