STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych. , Wtorek, 17 września 2019 (09:54)

Raport bieżący nr 64/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Gino Rossi S.A. ("Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku informuje, iż otrzymał od spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC?) Wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł ( słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 91/100 ) oraz 543 069,73 EUR ( słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć tysięcy euro 73/100 ) w terminie do dnia 31.12.2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu