STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Powołanie członka Rady Nadzorczej, Wtorek, 17 września 2019 (15:45)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że dzisiaj, 17 września 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej Spółki ? Zbigniewa Mrowca.

Stosownie do wymogów właściwego rozporządzenia Ministra Finansów, Zarząd Spółki informuje, że:

- informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu kariery zawodowej, zajmowanych stanowiskach i działalności dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ipopemasecurities.pl w zakładce ?Relacje inwestorskie / Władze?;

- ww. osoba nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki;

- ww. osoba nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny