STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ, Wtorek, 17 września 2019 (15:57)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 września 2019 r. ("NWZ?):

Akcjonariusz liczba głosów na NWZ udział głosów na NWZ Udział w ogólnej liczbie głosów

JLC Lewandowski S.K.A.* 2 990 789 17,92% 9,98%

IPOPEMA PRE-IPO FIZAN* 2 990 789 17,92% 9,98%

OFE PZU "Złota Jesień" 2 990 000 17,92% 9,98%

IPOPEMA 10 FIZAN** 2 851 420 17,08% 9,52%

Quercus Parasolowy SFIO 2 400 850 14,38% 8,01%

Mariusz Piskorski 915 000 5,48% 3,05%

*Podmiot powiązany z Jackiem Lewandowskim; łącznie Jacek Lewandowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na ZWZ 6.320.868 głosów stanowiących 37,88% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 21,11% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

**Podmiot powiązany ze Stanisławem Waczkowskim; łącznie Stanisław Waczkowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmiot powiązany) posiadał na ZWZ 3.142.855 głosów stanowiących 18,83% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 10,49% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny