STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOA: Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17, Wtorek, 17 września 2019 (19:15)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 (dalej: Bank) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 (dalej: "Umowa?), o której mowa z Raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 19 września 2017r.

Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 19 września 2020r.

Zgodnie z aneksem zabezpieczenie kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna do kwoty 37.500.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 ,

b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 ,

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego

W stosunku do dotychczasowych warunków Umowy nastąpiło podwyższenie kosztów kredytu polegające na zmianie wysokości oprocentowania, które nie odbiega od powszechnie przyjętych standardów rynkowych.

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu