STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO: Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów w Eurozet sp. z o.o. w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny , Wtorek, 17 września 2019 (20:24)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Agora?), w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, informuje, że w dniu 17 września 2019 r. Spółka oraz SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako kupujący oraz Czech Radio Center a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako sprzedawca ("Sprzedawca?), dokonały ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Eurozet?), zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 roku ("Umowa Przedwstępna?).

W wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny określonego w Umowie Przedwstępnej, ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 złotych każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, nabytych przez Agorę w dniu 20 lutego 2019 r. wyniosła 130.673.268 złotych (wobec ceny wyjściowej w kwocie 130.754.689 złotych zapłaconych pierwotnie przez Spółkę).

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej oraz mając na uwadze wynik zastosowania mechanizmu korekty ceny, Spółka jest uprawniona do otrzymania od Sprzedawcy korekty (nadwyżki) ceny sprzedaży w kwocie 81.421 złotych w terminie pięciu dni roboczych od dnia ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ? informacja poufna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Anna Kryńska-GodlewskaCzłonek zarządu