STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw, Wtorek, 17 września (23:12)

Raport bieżący nr 58/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka?) informują, że dnia 17 września 2019 r. zarządca, ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym, złożył do Prokuratury Rejonowej Katowice ? Południe w Katowicach Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw z wnioskiem o ściganie, w którym zawiadomił o możliwości popełnienia przez Członków Zarządu Spółki następujących przestępstw:

1) przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. polegającego na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej w postaci serwera Spółki oraz danych znajdujących się na nim, co uniemożliwiło prowadzenie przez Spółkę działalności;

2) przestępstwa z art. 268 § 2 i 3 k.k. polegającego na nieuprawnionym zniszczeniu, uszkodzeniu, usunięciu lub zmianie zapisów (na informatycznym nośniku danych) istotnych informacji albo udaremnieniu lub znacznym utrudnieniu osobie uprawnionej zapoznanie się z tymi informacjami, co wyrządziło znaczną szkodę majątkową Spółce;

3) przestępstwa z art. 268a § 1 i 2 k.k. polegającego na nieuprawnionym niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, zmienianiu lub utrudnianiu dostępu do danych informatycznych albo podejmowaniu czynności, które w istotnym stopniu zakłócają lub uniemożliwiają automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, czym wyrządzono znaczną szkodę majątkową Spółce;

4) przestępstwa z art. 276 § 1 k.k. polegającego na doprowadzeniu do zniszczenia, ukrycia lub usunięcia dokumentów Spółki znajdujących się na jej serwerze, przez osoby które nie miały prawa wyłącznie nimi rozporządzać;

5) przestępstwa z art. 303 § 1 i 2 k.k. polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej Spółce przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej Spółki albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwa-jąc bądź ukrywając dokumenty dotyczące tej działalności, przez co wyrządzono Spółce znaczną szkodę majątkową.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Mirosław MozdżeńZarządca