STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT: Ponad 26-proc. wzrost zysku EBITDA Wieltonu w I poł. 2019 r., Środa, 18 września 2019 (11:07)

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w I poł. 2019 r. 1 326,2 mln zł przychodów (wzrost o 34,9 proc. rok do roku) oraz 85,4 mln zł zysku EBITDA (o 26,1 proc. więcej r/r).

Rynkowe dane wskazują, że Wielton jest liderem wzrostu wśród największych na świecie producentów naczep.

Wielton pozostaje spółką dywidendową - w czerwcu br. spółka wypłaciła niemal 20 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.

Zysk netto grupy wyniósł w omawianym okresie 40,4 mln zł i był o 3,1 proc. wyższy niż w I poł. 2018 r.

- Biorąc pod uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r. - mówi Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton SA.

Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka z Grupy Wielton pozostaje liderem rynku z niemal 21 proc. udziałem (wzrost o ok. 3 pp. r/r). Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych, która bardzo pozytywnie wpłynęła na ich efektywność.

Polska spółka zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (zaledwie 1 proc. mniej niż rok wcześniej). Grupa utrzymała pozycję lidera w kluczowych kategoriach produktów. W omawianym okresie Wielton oparł się presji cenowej ze strony konkurencji, przez co grupie udało się utrzymać poziom marż z wcześniejszych okresów.

Spółka Viberti umocniła swoją pozycję na rynku włoskim. Firma jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14 proc. wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż.

- Na bieżąco monitorujemy wszystkie strategiczne rynki i dostosowujemy działania do ich indywidualnej sytuacji. Wyniki poszczególnych spółek wskazują na skuteczność w zarządzaniu grupą - tłumaczy Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA.

Grupa Wielton liderem wzrostu

We wrześniu 2019 r. branżowy magazyn Global Trailer Magazine opublikował coroczny ranking prezentujący największych producentów naczep na świecie. Grupa Wielton zajęła ósme miejsce (trzecie miejsce wśród firm z Europy), poprawiając wynik o dwie pozycje. Wyniki wskazują, że Grupa Wielton osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu wśród firm z pierwszej dziesiątki rankingu.

Sprzedaż Grupy Wielton zwiększyła się 3,5-krotnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Podczas gdy przychody ze sprzedaży w 2014 r. wyniosły niespełna 600 mln zł, w roku 2018 było to już niemal 2,1 mld zł. Grupa wypracowała w tym czasie ponad 272 mln zł zysku netto, a Wielton wypłacił akcjonariuszom 74 mln zł dywidendy.

Interia, opr. MD