STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Raport półroczny GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 19 września 2019 (08:36)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Net Operating Income (NOI)169.364104.24539.44224.702
Profit before net financing costs259.800178.17360.50342.220
Profit before tax222.494103.98751.81524.641
Profit for the year191.82697.45544.67323.093
Number of shares442.757.383183.053.684442.757.383183.053.684
Profit per one share0,430,550,100,13
Cash flows from operating activities122.79649.13528.59711.643
Cash flows from investing activities-376.657-885.356-87.717-209.795
Cash flows from financing activities147.9031.419.19934.444336.295
Net cash flows-105.959582.977-24.676138.143
Total assets6.497.3624.907.3191.528.0721.125.119
Total equity3.189.0043.049.958750.001699.275
Non-current liabilities2.859.7121.739.467672.557398.814
Current liabilities448.646117.894105.51427.030
Number of shares442.757.383442.757.383442.757.383442.757.383
Book value per one share7,196,891,691,58
Balance sheet equity ratio in %49%62%49%62%
Net Loan-to-Value ratio net LTV in %10%0%10%0%
Gross Loan-to-Value ratio gross LTV in %12%15%12%15%
Net Loan-to-Value ratio net LTV in % incl. ICL45%23%45%23%
Gross Loan-to-Value ratio gross LTV in % incl. ICL48%40%48%40%
Funds from Operations FFO 149.87824.53434.9045.812
Funds from Operations FFO per share0,340,130,080,03
Normalised Funds from Operations FFO 157.66731.77436.7187.527
Normalised Funds from Operations FFO per share0,340,170,080,04
Adjusted Funds from Operations FFO 96.9808.74222.5852.071
Adjusted Funds from Operations FFO per share0,210,040,050,01
EPRA Net asset value EPRA NAV 3.351.7073.180.357788.266729.172
EPRA Net asset value EPRA NAV per share7,577,181,781,65
EPRA Triple Net asset value EPRA NNNAV 3.189.0043.049.958750.001699.275
EPRA Triple Net asset value EPRA NNNAV per share7,196,891,691,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania