STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: Korekta raportu bieżącego nr 38/2019 - otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta , Czwartek, 19 września 2019 (16:39)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z zaistnieniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wskazaniu daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości skorygowany raport nr 38/2019.

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w dniu 19 września 2019 roku jednostka zależna od Spółki, tj. CP RETAIL ("SPV2?) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("CP Retail?) otrzymała od PREMIUM PROPERTIES 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 36/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-19Marcin JuszczykCzłonek Zarządu