STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR, Piątek, 20 września 2019 (09:57)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, iż w dniu 19 września 2019 roku otrzymał od Pana Tomasza Mirskiego ? Prezesa zarządu, Pana Jakuba Czerwińskiego ? Członka zarządu, Pana Adama Piekutowskiego ? Członka zarządu powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść powiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-09-20Renata ZdzieszyńskaProkurent

Plik do pobrania