STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznych, Piątek, 20 września 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?, Spółka?) informuje, iż w dniu 20 września 2019 r. powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę zamówienia istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznych w postaci dwóch typów urządzeń do pielęgnacji twarzy. Zleceniodawcą jest jeden ze stałych partnerów Spółki, zajmujący się dystrybucją urządzeń na rynku niemieckim ("Partner?).

Zamówienie precyzuje ogólne warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Partnerem, która zakłada iż w okresie do dnia 30 września 2020 r. Spółka wykona i dostarczy na rzecz Partnera 50 tys. sztuk urządzeń do pielęgnacji twarzy o łącznej szacunkowej wartości na poziomie na ok. 1.925.000,00 EUR (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro). Wraz z wpłynięciem zamówienia Emitent otrzymał od Partnera zaliczkę w kwocie 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro). Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji dostaw płatne będzie cyklicznie w kwocie proporcjonalnej do ilości dostarczonych urządzeń.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość otrzymanego zamówienia oraz potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Mariusz KaraPrezes Zarządu

Plik do pobrania