STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING: Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej., Piątek, 20 września 2019 (16:00)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank?) informuje, że 20 września 2019 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Bank pożyczki podporządkowanej ("Pożyczka?) w wysokości 250 mln EUR od ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie na następujących warunkach:

1) pożyczka zostanie udzielona na okres 10 lat,

2) Bank będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF?).

Po podpisaniu umowy Pożyczki Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty Pożyczki do kapitału Tier II. O zawarciu umowy i jej warunkach cenowych, jak również o otrzymaniu zgody KNF Bank poinformuje w odrębnych raportach.

ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku