STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r., Piątek, 20 września 2019 (16:25)

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 października 2019 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

2/ Projekty uchwał na Walnego Zgromadzenia

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Kamila Barabasz - Członek Zarządu

Plik do pobrania