STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Tekst jednolity Statutu, Piątek, 20 września 2019 (16:40)

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 23 lipca 2019 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A nr 9584/2019).

Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane dnia 20 września 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania