STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APC: Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku, Poniedziałek, 23 września 2019 (10:45)

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację iż w związku z zaprzestaniem przez Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie działalności jako animator rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie wypowiada umowę o świadczenie usług animatora rynku dla akcji Emitenta.


Wskazana umowa została wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i przestanie obowiązywać z końcem dnia 31. grudnia 2019 roku.


Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu