STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o., Poniedziałek, 23 września 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka Przejmująca) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem, ze spółką 100% zależną Emitenta ? PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną), informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 23 września 2019 r. , planu połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości uzgodniony i podpisany przez obie spółki plan połączenia wraz z załącznikami.

Nadto Emitent informuje, iż oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie stanowi, zgodnie z art. 499 § 4 KSH, załącznika do planu połączenia, z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę Przejmującą statusu spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
2019-09-23Alina MazurczykProkurent

Plik do pobrania