STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji, Poniedziałek, 23 września 2019 (16:09)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego zawiadomienie z dnia 23 września 2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od spółki 21 Concordia 3 Société ? responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, zawiadomienie z dnia 20 września 2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka również przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje także, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego oraz spółki 21 Concordia 3 Société ? responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, działających w imieniu wszystkich członków porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019, zawiadomienie z dnia 23 września

2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka również przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie?)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2019-09-23Maria KopytekCzłonek Zarządu

Plik do pobrania