STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Wyrok Sądu Okręgowego Landgericht Darmstadt, Poniedziałek, 23 września 2019 (16:12)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Instal Kraków S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 23 września 2019 roku oddział niemiecki Spółki w Moers powziął w Sądzie Okręgowym Landgericht Darmstadt (Niemcy) i przekazał Zarządowi Spółki wiadomość o wyroku tego Sądu z dnia 19 września 2019 roku, oddalającym pozew Spółki przeciwko kontrahentowi ? Lüftungsanlagen- und Gebäudetechnik LAG GmbH o zapłatę kwoty 3.391.447,62 euro tytułem należności za wykonane prace.

W ocenie Spółki dokonanej w oparciu o stanowisko pełnomocnika Spółki w Kancelarii Prawnej w Niemczech, wyrok Sądu jest sprzeczny z uzasadnionymi oczekiwaniami i stanowi bardzo duże zaskoczenie w świetle dotychczasowego toku postępowania, z którego wynikało, że Sąd uznaje powództwo za zasadne i wystarczająco umotywowane, jak również, że wyrok na tym etapie nie zostanie jeszcze wydany wobec wnioskowanych dowodów. Zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika wyrok został wydany również z pominięciem przedłożonych przez Spółkę dowodów z dokumentów, a także długoletnich zasad współpracy i rozliczeń z wyżej wymienionym kontrahentem.

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka oczekuje na jego pisemne uzasadnienie, po którego otrzymaniu będzie się odwoływać od orzeczenia Sądu.

Wobec powyższego Zarząd przewiduje aktualizację odpisu przedmiotowej należności po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. O podjęciu decyzji w tym zakresie Spółka powiadomi w odrębnym raporcie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2019-09-23Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu