STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze , Poniedziałek, 23 września 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) informuje, że w dniu 23 września 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki pod firmą 21 Concordia 3 Société ? responsabilité limitée, spółka utworzona i istniejąca zgodnie z prawem luksemburskim ("Concordia?), jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce (członkami Rady Nadzorczej Spółki). Zgodnie z zawiadomieniem Concordia poinformowała, że w dniu 19 września 2019 roku nabyła 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Spółki w drodze ogłoszonego w dniu 16 września 2019 roku żądania przymusowego nabycia. Akcje Spółki zostały nabyte przez Concordię po cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

Pełna treść zawiadomienia dokonanego przez Concordię stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA:

art 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR?)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2019-09-23Maria KopytekCzłonek Zarządu

Plik do pobrania