STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Informacja o nabyciu przez Hollywood S.A. akcji własnych, Poniedziałek, 23 września 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 19 września 2019 r. w wyniku rozliczenia transakcji dotyczącej akcji Spółki, dokonanej w ramach przymusowego wykupu akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 16 września 2019 r. przez Spółkę oraz niektórych innych akcjonariuszy Spółki ("Wzywający?), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 27-2019 ("Przymusowy Wykup?), Spółka nabyła łącznie 1.473.130 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, reprezentujących 2,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.473.130 głosów, co stanowi 1,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych). Akcje Spółki zostały nabyte przez Spółkę po cenie 1,00 zł za jedną akcję.

Po nabyciu przez Spółkę akcji własnych w ramach Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 1.699.796 akcji własnych, reprezentujących 2,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.699.796 głosów, co stanowi 2,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych).

Po zakończeniu Przymusowego Wykupu Wzywający posiadają łącznie 60.164.241 akcji Spółki, reprezentujących 100% akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 77.664.241 głosów, co stanowi 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2019-09-23Maria KopytekCzłonek Zarządu