STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących, Poniedziałek, 23 września 2019 (18:12)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HELIO S.A. informuje, o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 23.09.2019 r. zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 18.09.2019 r. wpisu w Księdze Wieczystej nr PL1O/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie, hipoteki umownej w wysokości 6.400.000 PLN na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank?) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny (w wysokości 4.250.000 PLN) z dnia 15.05.2019 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy ustanowienia hipoteki na aktywach znaczącej wartości. Wartość księgowa przedmiotowych aktywów na dzień publikacji raportu wynosi ok. 19 mln PLN. Kredyt nieodnawialny, o którym mowa powyżej dotyczy finansowania/refinansowania do poziomu 85% kosztów netto budowy hali magazynowej do składowania surowca wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz przebudowę części istniejącej hali na działkach Emitenta. Umowa kredytu nie ma charakteru umowy znaczącej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu