STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC: Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współpracy strategicznej z InnerValue ? ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, Poniedziałek, 23 września 2019 (19:18)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki INC S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2019, że w dniu 1 lipca 2019 r. Zarząd Spółki INC S.A. podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji umowy o współpracy strategicznej z InnerValue.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. rozpoczął negocjacje w sprawie umowy o współpracy strategicznej z Inner Corp Sp. z o.o., prowadzącą agencję IR/PR pod marką InnerValue.

Współpraca dotyczyć ma wspólnego działania w obszarach związanych z obszarach związanych z kluczowymi biznesami Stron, to jest doradztwem na rynku kapitałowym w zakresie wprowadzania spółek na rynek giełdowy, pozyskiwania kapitału, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, przeprowadzania emisji akcji w formule crowdfundingu inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl, dokonywania inwestycji kapitałowych, wspierania spółek notowanych i nienotowanych w zakresie relacji inwestorskich i PR.

Elementem współpracy ma być też wdrożenie programu motywacyjnego poprzez przeprowadzenie emisji akcji w cenie nominalnej skierowanych do partnerów zarządzających InnerValue, uzależnionej od wzrostu wartości rynkowej INC w okresie następnych lat.

Uzasadnienie możliwości opóźnienia:

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość rozstrzygnięcia negocjacji.

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych ESMA dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych. Ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik, w szczególności poprzez ryzyko zgłoszenia się do potencjalnego partnera innych podmiotów, o charakterze działalności zbliżonym do Emitenta, co mogłoby istotnie pogorszyć pozycję negocjacyjną Emitenta. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych przypadków mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez spółkę założonych celów. Jednocześnie nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych informacji po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się informacja poufna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Paweł ŚliwińskiPrezes ZarząduPaweł Śliwiński
2019-09-23Sebastian HuczekWiceprezes ZarząduSebastian Huczek