STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce. , Wtorek, 24 września 2019 (10:09)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 23.09.2019 roku otrzymał od:

Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

- z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa (dalej "Fundusze?) zawiadomienie o następującej treści:

"Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "Ustawą", informujemy, iż w dniu 18 września 2019 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji INSTAL KRAKÓW S.A. ("Spółka?), co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji Fundusze zarządzane przez Esaliens TFI SA posiadały 1.203.677 akcji Spółki, co stanowiło 16,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 10,32% głosów z tych akcji, co stanowiło 10,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Fundusze posiadają 1.163.677 akcji Spółki, co stanowi 15,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.163.677 głosów z tych akcji, co stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

W zakresie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.

W zakresie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.203.677 oraz 10,32%."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu
2019-09-24Rafał RajtarCzłonek Zarządu