STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC: Podpisanie aneksu nr 10 do umowy o pełnienie funkcji animatora , Wtorek, 24 września 2019 (10:54)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019 roku otrzymał podpisany przez Trigon Dom Maklerski S.A. Aneks nr 10 do umowy o pełnienie dla akcji Krynicki Recykling S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował w ESPI nr 31/2015, ESPI nr 8/2016, ESPI 23/2016, ESPI 33/2016, 42/2016, ESPI 5/2017, ESPI 16/2017, ESPI 6/2018, ESPI 17/2018 oraz ESPI 7/2019.

Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został okres obowiązywania umowy z dnia 30 września 2019 roku do dnia 31 marca 2020. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Adam KrynickiPrezes Zarządu