STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC: Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wtorek, 24 września 2019 (13:45)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 24 września 2019 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od pełnomocnika akcjonariusza - Pana Piotra Gałęskiego o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 19 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Recykl S.A. o kwotę 275.334 zł w związku z emisją akcji na okaziciela serii F.

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie ? Piotr Gałęski


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Roman StachowiakPrezes Zarządu
2019-09-24Maciej JasiewiczWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania