STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Treść uchwał podjętych na NWZ Hollywood S.A. w dniu 23 września 2019 roku, Wtorek, 24 września 2019 (14:06)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2019 roku (w załączniku).

Jednocześnie Spółka informuje, że ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania w trybie określonym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, zaś podczas jego obrad reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie odnotowano zgłoszenia sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do którejkolwiek z uchwał, a także nie odstąpiono od podejmowania uchwały w żadnej sprawie z zakresu przyjętego porządku obrad.

SZCZEGÓŁOWA PODSTAWA PRAWNA:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2019-09-24Maria KopytekCzłonek Zarządu

Plik do pobrania