STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood S.A. w dniu 23 września 2019 roku, Wtorek, 24 września 2019 (14:21)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2019 roku.

Adam Konieczkowski wraz z podmiotami zależnymi Pracosław sp. z o.o. oraz Spółką:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji ? 40.645.091,

wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ? 52,33% oraz w ogólnej liczbie głosów 52,33%.

21 Concordia 3 Société ? responsabilité limitée:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji ? 32.382.334,

wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ? 41,70% oraz w ogólnej liczbie głosów 41,70%.

Powyższe wyliczenia uwzględniają liczbę głosów, jaka przypada na akcje własne posiadane przez Spółkę, przy czym Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie?)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2019-09-24Maria KopytekCzłonek Zarządu